Dne 4. 12. 2015, protože se blížil svátek svatého Mikuláše, jsme pro naše žáky uspořádali čertovský den.

Tentokrát k nám nezavítal, jak tomu bývalo v předešlých letech, svatý Mikuláš s anděly a čerty, ale žáci si tak sami měli možnost vyzkoušet na sobě, buď masku čerta, nebo anděla, podle své libosti. Čertovský den se nesl ve znamení různých her a soutěží, kdy každý žák mohl zakusit radost z vítězství, za které vždy nechyběla sladká odměna. Mezitím, jak už to bývá, hrála hudba a radost žáků se tak znásobila tancem. A kdo měl chuť, tak si za doprovodu hry na kytaru, mohl společně zazpívat písničky o čertech a Mikuláši. Před odchodem domů, si každý žák odnesl balíček se sladkostmi, který ovšem nejprve musel najít ukrytý v prostorách školy. A komu se nepodařilo rychle najít svůj balíček, tomu rády pomohly paní učitelky, aby tak nikdo neodcházel s prázdnou.                                   Gabriela Vaňková