V pondělí 5. října jsme s našimi dětmi ze školní družiny navštívili Městskou knihovnu ve Slavičíně. Paní knihovnice tam pro nás měla připravený bohatý program. Naši besedu jsme zahájili kvízem, ve kterém byly otázky z oblasti rostlin, pohádek, známých osobností, filmů apod. Děti byly šikovné, aktivně se zapojovaly. Paní knihovnice je za to odměnila sladkostmi. Poté jsme si prohlédli knihovnu a prolistovali si knihy, které nás zajímaly. Velmi se nám líbila dětská část knihovny, kde byly obrázkové knížky a hračky. Na závěr pro nás byla připravena diskotéka a tak jsme si zatancovali na moderní písničky. Naši návštěvu Slavičína jsme zakončili posezením v tamní cukrárně. Moc se nám tato beseda líbila, zvláště poznání i jiné knihovny, než do které pravidelně chodíme.

Klára Fusková