Ve čtvrtek 23. dubna 2015 byl DD, ZŠ a Prš Valašské klobouky hlavním organizátorem již XV. ročníku okresní přehlídky zájmové umělecké činnosti žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních.  Ve Smolině se jí zúčastnilo více než šedesát dětí z těchto škol: Vsetín, Slavičín, Zlín- Středová, Zlín- Lazy, Liptál, Návojná a Smolina.

Slavnostního zahájení se ujal pan ředitel a poutavým programem nás celé dopoledne provázely paní učitelky G. Tomečková a Š. Manová, které se role moderátorek zhostily opravdu skvěle.

Vystoupení jednotlivých škol bylo vskutku pestré, od zpěvu a hry na různé hudební nástroje přes divadlo, až po taneční představení.  Účinkující se nám předvedli celkem v jedenácti číslech a každé z nich bylo doprovázeno potleskem, povzbuzováním z řad obecenstva i účinkujících a příjemnou atmosférou. Nechybělo ani pohoštění v podobě bufetu a krásných dortů k XV. výročí přehlídky ZUČ.

Po jedenácti zajímavých vystoupeních následovala menší přestávka pro jednání poroty a určení výsledků, při jejichž vyhlašování panovalo v tělocvičně napětí i vzrušení. Porota uznala, že všichni účinkující by zasloužili vyhrát, ale přesto se museli vybrat ti, co byli o trošku lepší.

Po předání cen těm nejlepším, pamětních listů a drobných dárků všem zúčastněným jsme se společně odebrali do jídelny na výborný oběd, který pro nás připravily naše paní kuchařky. Plná břicha, ale především úsměv na tváři zakončil tohle velmi podařené dopoledne.

Děkujeme všem sponzorům, organizátorům, účinkujícím, paní učitelkám a za dva roky se těšíme opět na viděnou.

Zvláštní poděkování náleží taktéž sponzorům, kteří nás podpořili:

Bronislava Holbíková; Marek Ročák; Slavnet, Martin Viceník; TVD- Technická výroba, a. s. –Slavičín; KLIP spol. s. r. o., Křekov; Vincentka a. s., Luhačovice; Rostra s. r. o., Vizovice; Ludmila Podešťová; Háčko Brumov- Bylnice, Dagmar Krahulová, Ingrid Bartošáková;HOPA CZ, s. r. o .; Řeznictví a uzenářství Ritter, Wastex spol. s. r. o., Hotel Alfacentrum Val.Klobouky; Relaxy a. s. Val. Klobouky.

Autor: Mgr. Ladislav Ulbricht