Děkujeme touto cestou firmě TRYON s.r.o. Brumov-Bylnice za nákup výtvarných pomůcek pro děti z DD, ZŠ a PrŠ Smolina. Pomůcky, jako barvičky, výkresy, plastelíny apod. budou děti využívat a pracovat s nimi v hodinách výtvarné výchovy a ve školním klubu. Výtvarná a pracovní výchova je důležitou součástí rozvoje našich dětí, proto ještě jednou jménem dětí srdečně děkujeme firmě TRYON s.r.o. Brumov-Bylnice za podporu a tento dar.