Odborné praxe pro mladé

do 30 let ve Zlínském kraji

Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

„Podporujeme Vaši budoucnost“

www.esfcr.cz