ŠKOLA V PŘÍRODĚ VE DNECH 2.10. – 7.10.2011
Naše zařízení uspořádalo pro děti v podzimních měsících kulturně – poznávací a ozdravný pobyt nazvaný „ŠKOLA V PŘÍRODĚ“.

Letošní škola v přírodě se konala v rekreačním zařízení hotelu Sněžník v Dolní Moravě. Účastníci byli, podle věku, rozděleni do tří skupin a realizovali svůj předem připravený program. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme se více vzdělávali v poznávání krásné a divoké horské přírody.

Součástí pobytu byly i průběžné vyučovací bloky v jednotlivých skupinách, tedy plnění školních i individuálních úkolů.

Dominantou Dolní Moravy je vrchol Králického Sněžníku, (1424 m. n. m.) kde se naše dvě nejstarší skupiny po naučené stezce vydaly. Asi 300 m pod tímto vrcholem na jižním svahu jsme načerpali síly u pramene největší moravské řeky – Moravy. Nejmladší účastníci školy v přírodě s pedagogickým doprovodem využívali kratší turistické trasy k ozdravným i naučným vycházkám.

Některé programy ve skupinách byly společné, a tak za připomenutí stojí i výlet do města Králíky. V tomto městečku jsme navštívili zdejší muzeum, kde jsme se dozvěděli něco z historie města. Za zmínku stojí i výšlap na Horu Matky Boží. Jedná se o klášter, který je s městem Králíky spojen alejí s kapličkami.

A pokud někdy zamíříte na Dolní Moravu s určitostí dříve nebo později narazíte na některý objekt československého pohraničního opevnění z let 1935-1938. Jedním z nich je i samotný pěchotní srub K-S 5. Tento výšlap se samozřejmě líbil hlavně chlapcům. I když je tento objekt zpřístupněn, my jsme měli tentokrát smůlu, protože provozní doba nebyla v den naší návštěvy. Ale i tak bylo po okolí co pozorovat.

Dalo by se pokračovat dlouhým výčtem přírodních zajímavostí a dalších pozoruhodností, které jsme navštívili. Doporučujeme proto všem tento charismatický kraj navštívit.

Napsala : Bc. Boženka Naňáková