Protože byl pátek třináctého …

Celkem náhodou, shodou okolností či řízením osudu jsme se dozvěděli, že v pátek 13. září 2013 se pro veřejnost otevřou i dveře hasičské stanice ve Valašských Kloboukách. Ani na chvíli jsme nezaváhali a domluvili jsme si odpolední návštěvu v prostorách pro naše děti až tajemných. Vždyť – kdy se jim podaří sáhnout si na hydraulické kleště, kterými hasiči umí rozstříhat automobil, aby pomohli zachránit zraněného člověka, kolikrát za život si budou moci jen tak povídat s velitelem hasičů či posadit se do hasičského auta, které musí svou velikostí hlavně těm menším dětem připomínat obra z pohádky. A tak se naše setkání s klobuckými hasiči nakonec protáhlo téměř na dvě hodiny. Mimo jiné si totiž skoro všichni chtěli vyzkoušet opravdovou hasičskou helmu, potěžkat různé druhy proudnic nebo si jen tak osahat pravé hasičské auto. Vrcholem prohlídky stanice však bylo závěrečné zapnutí modrých majáků, světel a sirény, které tentokrát naštěstí ohlašovalo jenom konec naší návštěvy, takže nám nezbývalo nic jiného, než poděkovat službukonajícím hasičům za jejich trpělivost a ochotu věnovat svůj čas i našim dětem. Děkujeme.

Sáblíková Eva, vychovatelka DD ve Smolině