Miniolympiáda dětí ve Smolině
Výborné počasí, odhodlání a nadšení dětí soupeřit v jednotlivých disciplínách, snaha všech zúčastněných být co nejlepší. Tak vypadala atmosféra 19. 5. 2013 na Miniolympiádě ve Smolině.

Miniolympiáda se konala na zdejším hřišti v areálu Dětského domova, Základní školy a Praktické školy ve Valašských Kloboukách – Smolině. Účast přihlášených dětí byla vysoká. Soutěžilo se v pěti disciplínách. Každý sportovec si tento den mohl vyzkoušet své výkony ve skoku z místa, ve slalomové dráze, v házení míčem na koš a v hodu obručí na tyč. Běhy na 500 m a 1000 m patřily k posledním disciplínám Miniolympiády.

Všechny výkony našich malých sportovců se zapisovaly, měřily se časy, sčítaly se body, a proto napětí z vyhodnocení výsledků stoupalo. Každý věřil ve svůj úspěch.

Závěr patřil vítězům, kterým se předávaly ceny. Nechyběla chvála za podané výkony a bouřlivý potlesk. A protože se všechny děti letošní Miniolympiády snažily být nejlepší, udělovaly se i ceny útěchy za účast, vytrvalost a bojovnost.

Bc. Božena Naňáková – vychovatelka