Děti z Dětkého domova Smolina drátkovaly na X. krajské konferenci EVVO v Uherském Hradišti.

Před několika týdny jsme přijali nabídku Občanského sdružení Líska, které projevilo zájem, abychom s našimi dětmi prezentovali rukodělnou techniku drátkování na X. krajské konferenci EVVO v Uherském Hradišti. Přestože se drátkování s dětmi věnujeme v našem Dětském domově už několik let, byla pro nás tato nabídka novou výzvou. Podle ohlasů účastníků konference a podle jejich zájmu o naše drátkované výrobky si troufám říci, že jsme s naším drátkováním obstáli celkem dobře a nemáme se, za co stydět.

Napsala : Alena Macharová, DD Smolina