Dne 7. května 2011 uspořádal Dětský domov Valašské Meziříčí ve spolupráci s Komisí BESIPU MěÚ Valašské Meziříčí, s městkou policií Valašské Meziříčí a Střediskem volného času Domeček Vlašské Meziříčí – Dopravní soutěž mladých cyklistů.

Dopravní soutěže se z našeho domova zúčastnily tyto děti : Zdena Suchánková, Diana Stojková, Marie Kroková, Sebastián Pecl, Ivan Kuman, Mario a Luciano Koňakovi. Počasí nás skvěle vyšlo a všichni se už těšili na tuto akci. Akce se konala na Dětském dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Kategorie soutěže byly dvě : 1. kategorie – 4.-6. ročník ZŠ (2 chlapci + 2 dívky) do 12 let a 2. kategorie – 7.-9. ročník ZŠ (2 chlapci + 2 dívky) do 15 let. Soutěžní disciplíny : 1. pravidla silničního provozu – teoretická část pomocí testů 2. pravidla silničního provozu – praktická část na dopravním hřišti 3. jízda zručnosti 4. první pomoc – zásady poskytování

Této výborné akce se zúčastnilo asi 10 dětských domovů z kraje. Děti si zopakovali jak se mají chovat v provozu, něco se i nového naučili, setkali se s kamarády z jiných domovů a tak prožily zábavné a poučné dopoledne ze kterého jsme si odvezli dvě 3. místa a jedno druhé místo. Tímto dodatečně děkujeme za pozvání DD Valašské Meziříčí, který tak skvěle zvládnul zorganizovat, zrealizovat tuto akci a to i po stránce občerstvení – děkujeme. A budeme se těšit na další ročník .

Napsal : Mgr. Ulbricht Ladislav