DĚTSKÝ KARNEVAL NA LEDĚ VE SMOLINĚ
V neděli 27. 1. 2013 se v areálu Dětského domova ve Smolině uskutečnil Karneval na ledě.

Na kluzišti v areálu Dětského domova se v neděli odpoledne bruslilo a soutěžilo. Vychovatelky z Dětského domova ze Smoliny připravily nejen pro své svěřené děti, ale i pro veřejnost originální a zábavný program na ledě. Nechyběla ani hudba a moderátorský doprovod. Odměnou za soutěžení pro děti i dospělé byly napečené zákusky od paní Fuskové ze Smoliny.

Tato akce se opravdu vydařila díky pomoci Dědy Mráze, který použil svou berlu Mrazilku na smolinské kluziště. Mezi dětmi panovala skvělá atmosféra, jak můžete vidět na několika fotografiích.

Božena Naňáková