DEN ZEMĚ 2012 – Ukliďme svět!
Náš Dětský domov se nachází zhruba na průsečíku 49. stupně severní šířky a 17. stupně východní délky v malebném prostředí přírody Bílých Karpat, a tak není divu, že se už dlouhá léta snažíme děti vést k tomu, aby si vážily krajiny kolem sebe, aby ji chránily a pečovaly o ni.

Nedílnou součástí našich aktivit je tedy, mimo jiné, i každoroční zapojení se do celorepublikové akce UKLIĎME SVĚT! A protože staré přísloví říká, že si každý má nejprve zamést před vlastním prahem, začali jsme i letos s úklidem v areálu našeho dětského domova a pokračovali sbíráním odpadků v blízkém i vzdálenějším okolí. Výsledkem tohoto úklidového snažení bylo více než 60 kilogramů odpadu v šesti pytlích, které, díky spolupráci s naším městským úřadem a technickými službami, skončily na skládce komunálního odpadu.

Sáblíková Eva Dětský domov Val. Klobouky-Smolina