Den stromů v Dětském domově ve Smolině
Letošní svátek stromů jsme si v Dětském domově ve Smolině připomněli 21. října 2012 a využili jsme pro něj ideálního počasí, kdy sluneční paprsky podtrhovaly krásu podzimních barev.

Slavnost stromů v našem Dětském domově byla i tentokrát spojená s aktivitami různého druhu.

A jak všechno vlastně probíhalo?

Každé zúčastněné dítě si za pomoci své tety – vychovatelky namalovalo strom, který znázorňoval jeho rodokmen. Formou výstavy pak mohly děti v průběhu dne své výtvory vzájemně obdivovat, porovnávat nebo zjišťovat, kolik členů jejich rodina vůbec má apod. Další zajímavostí tohoto slunečného odpoledne byl určitě Stromový horoskop. Úkol zněl jasně: „Podle svého data narození vyhledej v zahradě mezi rozmístěnými obrázky a popisky svůj strom a právě tak zjistíš, jaké jsou třeba tvoje charakterové vlastnosti.“ Je třeba přiznat, že tento zvláštní horoskop nás všechny hodně pobavil.

Nechyběly však ani soutěže, které se týkaly určování stromů, třídění šišek či běhání v lanové spirále. Výsledky těchto aktivit byly dětem zapisovány do předem vyrobené hrací kartičky a odměnou pro všechny přítomné účastníky byla pak, kromě dobré nálady, i spousta sladkostí.

V druhé části programu nás čekalo podzimní obtiskování listů na papír a to byste nevěřili, jak i taková jednoduchá činnost děti zaujala a pobavila. Vrcholem celé naší akce bylo závěrečné zasazení darovaného lipového stromku.

Připomenutím Dne stromů jsme chtěli přispět k lepšímu povědomí dětí o přírodě a významu stromů pro život člověka. Zároveň celá akce podtrhla environmentální zaměření našeho Dětského domova ve Smolině.

Teta Božena a děti z DD