Beseda s Tomášem Slavatou aneb „Příběhy pomáhají s problémy“
Dne 15. 11. 2012 přijel do Dětského domova ve Smolině triatlonista Tomáš Slavata. Je to nejen známý český závodník v terénním triatlonu, ale také člověk, který prostřednictvím vlastního příběhu ukazuje dětem cestu, jak bojovat s nepřízní osudu.

„Strýc Tomáš “, tak jej ihned po seznámení začaly oslovovat děti z našeho domova, na nás působil velmi příjemně. Zpočátku jsme si mysleli, že uslyšíme jen nějaké obyčejné povídání o běžném životě. Pan Tomáš Slavata nás ovšem vyvedl z omylu. Při jeho vypravování jsme zbystřili sluch. Zajímavě vyprávěl nejen o nejdůležitějších momentech své sportovní činnosti, ale dozvěděli jsme se také, že kromě účasti na velkých závodech věnuje svůj čas dětem bez rodin, kvůli nimž dokonce rozjel i celou řadu projektů. Otevřeně, a toho si děti nejvíce všimly, hovořil o své nefunkční rodině. Padaly otázky a odpovědi o tom, jak se žije v problémové rodině, kdo může za nepříznivou situaci a tak podobně. A když jsme nakonec zjistili, že si ve svých 21 letech osvojil dvě děti, pohlíželi jsme všichni na pana Tomáše Slavatu s ještě větší úctou. Celou besedu hodnotím velmi pozitivně, neboť se otevřeně diskutovalo o tématech, která se citelně dotýkají i negativních zkušeností našich dětí. Panu Tomášovi Slavatovi patří poděkování nejen za vyprávění jeho životního příběhu, ale také za pozitivní energii, kterou, i přes svůj nelehký osud, předává dětem z problémových rodin.

Bc. Božena Naňáková