V pátek 28. 2. 2014 se uskutečnilo pro všechny žáky v tělocvičně naší školy školení 1. pomoci pod vedením Kateřiny Šeré – vedoucí kroužku Mladý zdravotník Domu dětí a mládeže  Brumov – Bylnice. Nejprve byla promítnuta zajímavá a přehledná prezentace na uvedené téma spojená s výkladem. Pak se na třech stanovištích konal praktický výcvik 1. pomoci. Členky kroužku Lucka, Radka a Lucka –  žákyně ZŠ Brumov-Bylnice předvedly ukázky transportu raněného, zástavu krvácení a oživování. Žáci měli možnost si pod jejich vedením vše vyzkoušet. Obvazovali, přenášeli raněné, namáhali se při nácviku masáže srdce. Společně si zopakovali a procvičili spoustu potřebných činností, které se jim mohou jednou v životě hodit. Celá akce proběhla v pohodě a za nadšení všech zúčastněných. Děkujeme.