Archiv rubriky: Akce ZŠ a PrŠ Smolina

VELIKONOCE NA KOSENCE

Dne 9. 3. 2018 jsme navštívili ekocentrum Kosenka. Dozvěděli jsme se zde, jaké tradice a zvyky se udržují ve velikonočním období. Upekli jsme si Jidáše, upletli pomlázky a voskem ozdobili vajíčka. Moc se nám líbilo a těšíme se na příští návštěvu.
Posíláme poděkování paní Radce Brtišové a Veronice Kršákové.

Jana Trochtová

Mikulášská nadílka ve škole

V pondělí 04. 12. 2017 nás ve škole navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Ačkoliv se mezi našimi žáky našlo i pár zlobivců, Mikuláš byl vstřícný a všechny děti nakonec obdaroval nadílkou. Na oplátku mu žáci přednesli říkanky, zazpívali písničky, darovali obrázky a samozřejmě slíbili, že se polepší.

Čertoviny ve Slavičíně

Letos, stejně jako loni a před loni, a už ani nespočítám pokolikáté, se naše Základní škola a Praktická škola zúčastnila již tradičně čertovské dne ve Slavičíně, pořádaného místní základní školou.

Po úvodním přivítání následovalo dopoledne plné her, soutěží, tance a zábavy. Nechybělo také vystoupení žáků zdejší základní školy v podobě moderního tance. Naši žáci se aktivně zapojovali do všech soutěží, které si pro ně, spolu s celým programem, připravily vychovatelky a paní učitelky již výše zmíněné školy. V neposlední řadě samozřejmě nemohl chybět příchod svatého Mikuláše s anděly a čerty. I našim žákům nahnali strach čerti, zvláště když nahlas a před všemi Mikuláš přečetl „hříchy“ některých z nich. A jak už to bývá, všichni slibovali, že se polepší, a tak Mikuláš každého žáka nakonec odměnil balíčkem plným sladkostí.

Po bohatém čertovském programu se naši žáci a pedagogové vraceli do školy plní radosti a dobré nálady a budeme se těšit zase někdy na shledanou. Zároveň děkujeme za pozvání všem organizátorům této akce, tedy ZŠ Slavičín – Vlára.

Gabriela Vaňková