Adresa školy:

Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky

Telefony:

Ředitel: 577 008 760, 739 711 427

Ekonomka: 577 008 766

Sociální pracovnice: 577 008 765

Vedoucí stravování: 577 008 765

Byt č. 1: 577 008 761

Byt č. 2: 577 008 762

Byt č. 3: 577 008 763

Byt č. 4: 577 008 764

E-mail:

dd.sborovna@seznam.cz

 IČO: 61716634

Webové stránky:

www.ddsmolina.cz

Vedení školy:

Ředitel……………………………………Mgr. Josef Fusek

Zástupkyně ředitel  ………………… Mgr. Mgr. Gabriela Tomečková

Školní družina:

Vedoucí školní družiny…….……….Klára Fusková

Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny……………..Jitka Vítková

Výchovný poradce:

Výchovná poradkyně………………Mgr. Gabriela Tomečková

Metodik prevence:

Metodik prevence………………..Mgr. Ladislav Ulbricht

Správní zaměstnanci:

Ekonomka a hospodářka…………Věra Kudelová

Školník a údržbář……………………Marek Žák

Zřizovatel školy:

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bati 21, 761 91 Zlín

Součástí školy:

Základní škola

Základní škola speciální

Praktická škola dvouletá

Školní jídelna

Školní družina

Dětský domov    

Internát