Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt je zaměřen na podporu nabídky neformálního vzdělávání, individualizace neformálního vzdělávání a integračních aktivit pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Zlínském kraji. Záměr projektu naplňuje také 10 vzdělávacích seminářů pro pedagogy a pracovníky NNO, kteří pracují v oblasti volnočasových aktivit pro děti se SVP. V projektu vzniknou a po dobu 2 školních roků budou vyvíjet svoji činnost kluby neformálního vzdělávání pro děti se SVP (aktivity v oblasti arteterapie, muzikoterapie, PC kroužků). Další oblast činnosti pro děti a žáky představuje realizace 10-ti jednorázových integračních akcí, včetně zpracování metodických podkladů. Individualizace vzdělávání bude naplňována sestavením metodiky, vytvořením a naplňováním 30-ti individuálních plánů pro děti se SVP pro rozvoj jejich kompetencí v neformálním vzdělávání. V projektu bude podpořeno 150 dětí se SVP, 25 pedagogů a pracovníků NNO. Projekt bude realizován ve spolupráci žadatele a 4 partnerů.