Dne 29. 11. 2016  byly naše dvě třídy dvouleté školy praktické na ,,exkurzi“ holubů a domácího zvířectva u pana Kamenčáka v Brumově.

V hodinách chovatelství právě probíráme holuby a domácí zvířectvo a když se nám doneslo, že dědeček našeho žáka chová holuby, bylo rozhodnuto. Už Komenský zastával pravidlo, které znělo nějak takto: ,,Čím více smyly vnímáme tím snadněji se učíme“. Pan Kamenčák nám ukázal své holuby a podal podrobný výklad a stejně tak o svých slepicích, kohoutech a králících. Pan Kamenčák se s holuby a kohouty účastní i výstav a sklízí jedno ocenění za druhým a jeho plné police cen jsou toho důkazem. Vlastní i kohoutka, který je šampiónem v republice. Žáky malá ,,exkurze“ zaujala, soudě podle zaujetí a množství dotazů, které žáci měli. Děkujeme panu Kamenčákovi a jeho ženě za krásné a poučné dopoledne.

ULBRICHT Ladislav