„Smolinské Rozsvěcování“
Čtvrtá adventní neděle se ve Smolině nesla v duchu tradičního Rozsvěcování vánočního stromu, které každoročně v předvánočním čase pořádají tety a děti z Dětského domova ve Smolině – a nejinak tomu bylo i letos.

Po druhé hodině odpolední se místní kulturní sál začal plnit prvními hosty. V připraveném programu si pak každý mohl najít to, co bylo jeho srdci nejbližší. Úvodní vystoupení cimbálové muziky Klobučánek s nejmenšími dětmi souboru navodilo zcela určitě příjemnou atmosféru celého odpoledne. Ve vánočních dílničkách si pak děti, ale i jejich rodiče či prarodiče, mohli vyzkoušet nejen zdobení perníčků a pletení vánoček, ale kdo chtěl, vyrobil si také svícínek nebo andělíčka pro ozdobu štědrovečerního stolu. Zájmu dětí se těšilo navlékání řetězů ze slámy a ti starší snad přišli i na kus řeči při Súsedské besedě, aby si popovídali se známými či sousedy, poseděli a prohodili pár slov při čaji a čerstvě upečené vánočce.

Tradiční světýlkový řetěz měl pak všem přítomným navodit klidnou atmosféru času vánočního a za kouzelného světla svíček umožnit sdílení jedinečných chvilek lidského souznění a porozumění. Vyvrcholením celé akce bylo rozsvícení Vánočního stromu na návsi, pod nímž měly děti přichystané balíčky se sladkostmi, aby jim těšení se na Vánoce rychleji ubíhalo. Příjemným překvapením letošního Rozsvěcování byly „živé ohně“ a závěrečný ohňostroj připravený členy osadního výboru ve Smolině zároveň s malým občerstvením pro děti i dospělé. Pokud se nám společně s místním osadním výborem pod vedením pana Františka Lišky podařilo připravit všem zúčastněným příjemné chvíle, nezbývá nic jiného než se začít těšit na příští podobné setkání.

Klidné vánoční svátky přejí tety a děti z Dětského domova ve Smolině.

Napsala : Sáblíková Eva