Ani děti z DD Smolina letos Mikuláš neobešel. Zastavil se u našich dětí i s andělem a čerty v sobotu 4.12.2010.

Mikulášská sobota se dětem v Dětském domově ve Smolině nádherně vydařila. Byla plná zajímavých překvapení. Prvním bylo sluníčko, které svítilo od rána až do chvíle, kdy se jako veliký pomeranč schovalo za protější kopec. Druhým překvapením byla návštěva velmi vítaná a milá. Za dětmi přijela z Nadace Jana Pivečky naše kamarádka Boženka Filáková se svými přáteli a přivezla nám sladkou a bohatou nadílku. Na oplátku jsme je pohostili u nás doma a pozvali je na další, třetí překvapení – opravdickou mikulášskou nadílku s důstojným Mikulášem, jemným andělem a s čertovsky nádhernými čerty ze Smoliny, kteří byli velicí, hluční, měli kožuchy z ovcí, rohy z baranů a zvonili zvonkama – no paráda. To víte, že rázem bylo ticho jako v hrobě. Potom si pár lidiček i poplakalo, ale všichni do jednoho lovili v paměti básničky a písničky a dušovali se, jak byli celý rok hodní, takže ten největší čert čekal u dveří s pytlem na zlobiváky úplně zbytečně. Nakonec zvítězil smích a dobrá nálada, Zpívalo se, děvčata z mažoretek zatancovala, kluci „zabrejkovali“ a všichni jsme se rozešli se slibem, že se brzy sejdeme při nějaké jiné zajímavé příležitosti – a určitě to bude dříve než při dalším Mikuláši.

Napsaly : Jana Prokešová, DD Val. Klobouky, Smolina