Poděkování za sponzorský dar

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem lidem, kteří přispěli a podpořili zážitkový pobyt s programem pro děti z dětského domova ve Smolině v roce 2019.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce DD, Aktuality | Napsat komentář

Den Země

Rok s rokem se sešel a zas tu máme DEN ZEMĚ a naše škola opět přijala pozvání od Martiny Poláchové, která nám každý rok zajímavou formou zprostředkuje tuto událost.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce ZŠ a PrŠ Smolina, Aktuality | Napsat komentář

Přehlídka zájmové umělecké činnosti ve Smolině

Dne 7. května 2019 se ve Valašských Kloboukách – Smolině konal již XVII. ročník přehlídky Zájmové umělecké činnosti žáků speciálních škol ze Zlínska.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce ZŠ a PrŠ Smolina, Aktuality | Napsat komentář

Naše dopravní soutěž

V sobotu 4. května jsme uspořádali v areálu našeho dětského domova pro děti dopravní soutěž. Skládala se ze tří disciplín a zahrnovala především jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce DD, Aktuality | Napsat komentář

Ve Smolině závodily čarodějnice

Stalo se již tradicí, že každoročně na přelomu měsíce dubna a května svolává Cech čarodějnic a čarodějníků ve Smolině svoje členy na Čarodějnický rej.  Nejinak tomu bylo i letos. Skalní členové se sešli 1. května 2019 na zahradě místního dětského domova.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce DD, Aktuality | Napsat komentář

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Smolinu

Stejně jako v minulých letech se i letos děti z dětského domova ve Smolině aktivně zapojily do dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce i na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce DD, Aktuality | Napsat komentář

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ 2019

Rubriky: Aktuality, Úřední deska | Napsat komentář

VELIKONOCE VE ZLÍNĚ

Dne 2. 4. 2019 jsme jeli do zlínského muzea na velikonoční tvořivý program: „Kúlalo sa, kúlalo, červené jablíčko“. Vydali jsme se společně do minulosti se sourozenci Františkem a Aničkou, kteří nám představili, jak naši předkové slavili Velikonoce.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce, ZŠ Návojná, Aktuality | Napsat komentář

VYNÁŠENÍ MORENY VE SMOLINĚ

Jako každým rokem nezapomněly ani letos v předvelikonočním čase naše děti společně se svými tetami na starodávný pohanský zvyk „vynášení Moreny“. 

Celý příspěvek
Rubriky: Akce DD, Aktuality | Napsat komentář

Z POHÁDKY DO POHÁDKY S PANEM ANDERSENEM

2. dubna 1805 se v daleké dánské zemi narodil pohádkář Hans Christian Andersen. Už devatenáct let si na přelomu března a dubna připomínáme narození tohoto spisovatele  akcí Noc s Andersenem.

Celý příspěvek
Rubriky: Akce DD, Aktuality | Napsat komentář