Charakteristika a členění školy

DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky je škola zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona a je určena pro žáky s mentálním postižením (případně s více vadami, a to především s autismem a jiným postižením). Jednotlivé třídy navštěvují žáci, kteří jsou věkově i … Pokračování textu Charakteristika a členění školy